Products Category

Products

Amalki Rasyan

Amla Pittantak Syrup

Amla Pittantak Yog

Amla Tel

Amoebica Tab.

Artho Oil

Artho Tab

Baidhyanath Balm

Balamrit Syrup

Brain Tab.

Charm Rogari Ointment

Dadurin Ointment

Dimag Doshari Tab.

Dimag Paushtik Rasayan Tab.

Femme Aid Syrup

Fevercut

Gaisantak Bati

Heal-R Ointment

Isabbael Herbal

Kabja-har

Kabja-har Tablet

Kasamrita Herbal

Kesarikalp (Royal Chyawanprash)

Konch Pak Forte

Lal Tel

Liverex Syrup

Liverex Tablet

Madhumehari Granules

Pathreena Syrup

Pathreena Tab

Pirrhoids

Pirrhoids Ointment

Pradarantak Tab.

Prostaid Tab

Raktashodhak Bati

Raktashodhak Syrup

Rheumartho Gold

Rheumartho Gold Plus

Rheumartho Tab.

Rhuma Oil

Sarpagandha Tab.

Sarvdosantak Gutika

Shodhi Harren

Shwas Kalp Tab.

Sugarfree Chyawan Vit

Sundari Sakhi

Surakta Syrup

Surakta Tab

Swapn Doshhari Tab.

Swarn Mahayog Guggulu

Swarn Makar - D (Swarn & Kesar yukt)

Swarna Shakti Ras

Vatreena Tab.

Virechni Tablet

Vita-Ex Gold

Vita-Ex Gold Plus

Vita-Ex Oil

Zucamo