New Product Launch By Baidyanath Ayurved

Rakhewal_Ahmedabad

Western Times_Ahm_Baidyanath_17.03.18_Pg.07

Alpaviram_Ahm_Baidyanath_17.03.18_Pg.03

Dabang Dunia, New Delhi

Alpaviram_Ahmedabad, 23.01.18

Naya India, New Delhi, 23rd January 2018

Prabhat, Ahmedabad, 24.01.18

Prayukti, New Delhi, 23rd January 2018

Standard Herald, Ahmedabad, 24.01.18

Western Times_Ahmedabad, 23.01.18

Alpaviram_Ahmedabad, 23.01.18

Dabang India, New Delhi, 23rd January 2018

DNA, New Delhi, 23rd January 2018

Focus News, New Delhi, 25th January 2018

Free Press Ahm, 23.01.18

Gujarat Pranam, Ahmedabad, 24.01.18

Mahanagar Metro, Ahmedabad, 24.01.18

Vaidya Pt. Ramnarayan Sharma Ayurved Award

Vaidh_Hindustan Express_14.01.18

Vaidh_Jan Darshan_15.01.18

Vaidh_Lok Bharti_13.01.18

Vaidh_Satta Sudhar_13.01.18

Baidyanath_Dainik Bhaskar_16.01.18

Baidyanath_Nav Bharat_11.01.18

Baidyanath_Peoples Samachar_13.01.18

Baidyanath_Raj Express_13.01.18

Baidyanath_Satta Sudhar_12.01.18

Baidyanath_Vishwa Pariwar_12.01.18

Vaidh_BPN Times_13.01.18

Vaidh_Dainik Vishv Parivar_13.01

First Retail store In New Delhi

Gujarat Pranam_Ahm_Baidyanath_28.02.18_Pg.07

Metro Herald_Ahm_Baidyanath_28.02.18_Pg.05

NavGujarat Samay_Ahm_Baidyanath_28.02.18_Pg.09

Prabhat_Ahm_Baidyanath_28.02.18_Pg.03

Rakhewal_Ahm_Baidyanath_28.02.18_Pg.04

Sajal Express 28 Feb 2018 Pg. No. 08 001

Satellite Samachar_Ahm_Baidyanath_28.02.18_Pg.02

Standard Herald_Ahm_Baidyanath_28.02.18_Pg.11

Uttar Ujala 01 March 2018 Pg No. 09

Valley Mail 28 Feb 2018 Pg. No. 02

Alpaviram_Ahm_Baidyanath_28.02.18_Pg.03